Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 2.3 og lavere, eller Internet Explorer 8 og lavere.

Les mer om nettleserstøtte

Personvern og samtykke

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger skal være trygge hos oss. Personopplysninger er alle opplysninger, eller vurderinger, som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Sbanken behandler opplysninger om deg i henhold til reglene i personopplysningsloven, konsesjon fastsatt av Datatilsynet, og andre særskilte lovregler om behandling av personopplysninger.

Bankens personvernregler er utarbeidet av Finans Norge. Disse kommer i tillegg til de avtalevilkår du godkjenner ved opprettelse av produkter og tjenester. 

Formål for behandling av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger først og fremst i forbindelse med kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av de avtalene du har inngått med oss. I praksis dreier dette seg om:

 • Identitetskontroll
 • Gi deg informasjon om produkter og tjenester du har avtale om
 • Gi deg informasjon om bankens produkter og tjenester dersom du har akseptert å motta dette
 • Behandle henvendelser fra deg
 • Risikostyring og kundeklassifisering
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Innsamling av personopplysninger

Personopplysningene dine får vi som regel direkte fra deg når du etablerer kundeforholdet, eller søker om et produkt eller en tjeneste. Opplysninger om navn og adresse hentes fra Folkeregisteret. Når du søker om lån eller kreditt, innhenter vi også opplysninger fra kredittopplysningsbyrået Bisnode.

Vi håndterer følgende personopplysninger:

 • Opplysninger om din identitet: Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse, fødselsnummer, og legitimasjonsdokument (inklusivt bilde).
 • Opplysninger om transaksjoner i kundeforholdet ditt.
 • Opplysninger du gir i en søknad: For eksempel, for lån oppgir du inntekt, arbeidssted og ansettelsesforhold, gjeldsforhold, sivilstand, og forsørgeransvar.
 • Opplysninger om betalingshistorikk: Betalingshistorikk på lån og/eller kreditter du har hos oss.
 • Kredittopplysninger samler vi inn fra kredittopplysningsbyrå når du søker om lån, kreditt eller betalingskort. Dette er opplysninger om tidligere skatt, inntekt, og eventuelle betalingsanmerkninger.
 • Andre opplysninger som kan være nødvendig for å opprettholde eller avslutte kundeforholdet.

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke fra oss opplysninger om deg til andre parter med mindre slik utlevering er lovbestemt, nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eller for å fremholde et krav mot deg. 

Ved gjennomføring av betalingsoppdrag for deg vil vi utlevere personopplysninger til mottakers bank, og andre parter, som er involvert i betalingsoppdraget. Vi deler de personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre betalingen. 

Sbanken er forpliktet til å behandle personopplysninger for å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Opplysningene innhentes fra og utleveres til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Vi rapporter mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM.

Det stilles samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos våre eksterne leverandører som hos oss selv. Sbanken benytter, i likhet med andre banker, ulike leverandører for å levere tjenestene vi tilbyr. Slike tredjepartsleverandører vil i mange tilfeller få ansvar for å behandle personopplysninger. Eksterne leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til.

Markedsføring

Som kunde hos oss, vil vi tilby deg produkter innen de kategoriene som du allerede har en avtale med oss om. Våre produkter deles i kategoriene:

 • Betalingstjenester
 • Spare- og innskuddsprodukter
 • Lån og andre kreditter

Uten samtykke fra deg vil vi kunne benytte følgende nøytrale opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: ditt navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om.

For at vi skal kunne tilby deg produkter og råd innen en annen produktkategori enn den som du har inngått avtale om, må du samtykke til dette. Da kan vi benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale.

Samtykke

Du må aktivt og frivillig gi samtykke til at Sbanken behandler dine personopplysninger utover avtale som er inngått og lovkrav. Vi skal informere deg om hvorfor vi behandler dine personopplysninger. 

Samtykke registreres i nettbanken. Du kan når som helst se og endre hva du har samtykket til. Dette gjør du når du er innlogget i nettbanken, velg personikonet oppe til høyre, Mine innstillinger og endre samtykke.

Personprofil

Sbanken benytter ved noen anledninger personprofiler for at budskap og anbefalinger i nettbanken skal være mest mulig tilpasset deg. Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger du har oppgitt, hvilke tjenester du bruker og opplysninger om din atferd på våre nettsider. Dersom vi benytter personprofil, opplyser vi deg om det.

Derfor bruker vi cookies 

Informasjonssikkerhet

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har i tråd med reglene i forretningsbankloven taushetsplikt om alt vedrørende ditt kundeforhold. All kommunikasjon du har med banken er underlagt denne taushetsplikten.

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din finansielle informasjon er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og dine transaksjoner.

Les mer om informasjonssikkerhet 

Sletting av data

Sbanken sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysningene frem til foreldelsesfristen for de aktuelle produktene er utløpt.

Innsyn

Du kan få tilgang til dine personopplysninger hos oss når som helst. De aller fleste av opplysningene vil du finne i nettbanken. For å få tilgang til andre opplysninger som vi har registret på ditt kundeforhold, kan du ta kontakt med oss. 

Du kan også få innsyn i elektroniske oppslag som vi har utført på kundeforholdet ditt. Det du får innsyn i er antall og tidspunkt for oppslagene. Innsynsretten er begrenset til tre måneder tilbake i tid fra du ber om innsyn.

Har du et særlig behov for at vi begrenser antall ansatte som skal ha tilgang til, og innsyn i dine personopplysninger, kan du lese mer om begrenset innsyn her

Spørsmål

Har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss

Personvernombud

Sbanken har et Personvernombud som er registrert hos Datatilsynet. Personvernombudet skal bistå banken med å etterleve personopplysningsloven. 

Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger.

(Publisert 10.06.14 16:42 - Oppdatert 10.06.14 16:45)